Missie

Missie

Stichting Grace Care Nederland biedt hulp aan Grace Care Movement in India. Grace Care Movement is opgericht door pastor John. Samen met zijn vrouw en staf helpen zij de straatkinderen van Delhi. De kinderen die het alleen niet redden, neemt hij liefdevol op in zijn “Grace Home”. Zijn diepste verlangen is om zoveel mogelijk kinderen van India een betere toekomst te bieden. Zijn drive en ambitie zijn groot, nu wil hij vanwege groei en aanscherpende sociale wetgeving een tweede huis realiseren speciaal voor meisjes. Wij ondersteunen deze droom van pastor John en bieden op drie manieren steun.

Meisjes

De positie van meisjes is in India achtergesteld bij die van de jongens. Het is voor meisjes niet eenvoudig om zelfstandig een positie binnen de maatschappij te verwerven. Zeker als je geen steun van je familie meer krijgt; wat veelal de situatie is van de kinderen die Pastor John in zijn weeshuis opneemt. Hij trekt zich het lot van deze meisjes aan en heeft géén verschil tussen jongens en meisjes.

Pastor John wil deze meisjes graag voorbereiden op de toekomst, zodat ze een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen in de Indiase samenleving. De stichting wil zich inzetten voor de bouw van het meisjesweeshuis, het onderwijs van de dames en verder ondersteunen in de voorbereiding op hun zelfstandigheid.

In India moeten in tehuizen de jongens en meisjes gescheiden wonen. Daarom is de realisatie van een tweede huis speciaal voor de meisjes urgent. Nu leven tientallen meisjes met elkaar in een gehuurde tussenwoning. Dit kan voor dit moment maar is op den duur onhoudbaar. Vandaar dat wij in Nederland ons met de hoogste prioriteit richten op het verkrijgen van het meisjeshuis.

 

Onderwijs

Onderwijs is de sleutel voor een beter leven, dat geldt ook in India. De kinderen van Grace Home krijgen allemaal onderwijs en daar is pastor John bijzonder trots op! Het onderwijs programma kent drie stappen. Het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en eventueel een vakopleiding. Het basisonderwijs is voor elk kind, het vervolgonderwijs alleen voor de kinderen die ook daadwerkelijk in staat zijn om hun diploma’s te halen en in bijzondere gevallen zal hij de kinderen ook laten kennismaken met een vakopleiding. Meestal zijn dit baantjes in de dienstensector, verpleging of onderwijs.

De stichting zet zich op vier punten in voor het onderwijs:

- Financieel ondersteunen van de leraren en het lesmateriaal om zo continuïteit in het onderwijsaanbod te verkrijgen;
- Financieel ondersteunen van de certificering van het vervolgonderwijs;
- Financieel ondersteunen van de vakopleidingen;
- Financieel mogelijk maken van vorming/praktijkopleiding voor de minder begaafde kinderen.

 

Continuïteit

Stichting Grace Care Nederland vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de continuïteit van de Indiase Stichting Grace Care Movement. Het is belangrijk dat zij niet afhankelijk worden van donaties vanuit Nederland. Daar waar mogelijk zullen wij het team van Pastor John ondersteunen in het vinden van lokale partners en het opzetten van eigen inkomstenbronnen.

Wij werken aan de uitbreiding van het aantal particuliere sponsoren voor de kinderen. Voor slechts € 1,– per dag voorziet Pastor John een kind in Grace Home van onderdak, voedsel, kleding en onderwijs. Het geld van elke sponsor komt ten goede aan alle kinderen van Grace Home.

Daarnaast ontplooien wij initiatieven om Pastor John te helpen om in de toekomst zelfvoorzienend te worden.

We kunnen eveneens ‘reizen met een zinvolle besteding’ mogelijk maken voor mensen die op zoek zijn naar een ‘andere’ vakantie. Een verblijf in het weeshuis is een belevenis op zich; het dagritme en het onderwijs, naast de verzorgende taken zijn interessant om van binnenuit mee te maken. Daarnaast zijn er altijd handen te kort voor kluswerk, schoonmaken of lesgeven. Je kunt je ter plekke nuttig maken voor de uitdagingen waar Grace Home voor gesteld staat. Eén ding is zeker: het is een hele bijzondere ervaring!

Hebt u interesse? Laat het even weten via info@gracecare.nl

Partners & Vrienden

Hieronder kunt u lezen welke Nederlandse organisaties een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van Grace Care Movement in India. Wij zijn hen zeer dankbaar voor het terugbrengen van de ‘Lost Smile’ bij de honderd kinderen in Delhi die worden ondersteund door Grace Care.

Protestante Gemeente ‘de Eshof’, Hoevelaken

De Eshof steunt elke drie jaar een project dat de nood in de wereld aanpakt. In de periode 2011-2013 zet ‘de Eshof’ zich in voor het weeshuis Grace Home in India. De Eshof wil de kinderen van dit weeshuis graag een kans op een betere toekomst geven. De rechtstreekse contacten met de organisatie in Delhi maken het voor jong en oud in Hoevelaken mogelijk om een steentje bij te dragen aan dit project.

Voor meer informatie: http://www.pgdeeshof.nl

Nationale Postcodeloterij

Een groene en rechtvaardige wereld. Wij geloven dat dat haalbaar is. Daarom steunen wij organisaties die zich inzetten om de wereld mooier te maken, voor mens en dier. Meespelen in de Postcode Loterij is dan ook meer dan een kans maken op een miljoenenprijs. Meespelen is meehelpen aan een betere wereld. Daarom werven we fondsen voor vele goede doelen organisaties en geven we bekendheid aan hun werk. Het is de reden dat de Postcode Loterij in 1989 is opgericht.

Voor meer informatie: https://www.postcodeloterij.nl/

Stichting Weeshuis te Nijkerk

De Stichting Weeshuis te Nijkerk verleent financiele steun aan kleinschalige projecten. In deze projecten staan kinderen centraal die in een achterstand situatie leven. De stichting wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de levensomstandigheden van deze kinderen.

Voor meer informatie: http://www.weeshuisnijkerk.nl/

Livingstone Werkvakanties

Livingstone organiseert werkvakanties waarbij ontmoeting en samenwerking centraal staan. Kleine groepen uit Nederland werken mee op een lokaal project en maken zo een cultuur van binnenuit mee. Door de vriendschap die ontstaat, kunnen deelnemers en de locale bevolking daadwerkelijk iets voor elkaar betekenen.

Voor meer informatie: http://www.livingstonereizen.nl/

Bijdrage van particulieren

Daarnaast zijn er een groot aantal particulieren in Nederland die maandelijks een bijdrage overmaken, waarmee zij de ontwikkeling ondersteunen van een kind in weeshuis Grace Home. Deze particulieren vormen een belangrijke vaste inkomstenbron voor het weeshuis Grace Home, waarvoor wij hen dankbaar zijn.

Mocht u ook een maandelijkse donatie van € 30,- willen doen, neemt u dan contact op met: info@gracecare.nl.

Millennium doelstellingen

Wij ondersteunen Grace Care Movement India en geven hiermee ook invulling aan de Millenniumdoelstellingen van de VN. Onze aandacht gaat uit naar de eerste drie doelstellingen.

Meer info over de millenniumdoelstellingen is te vinden op: http://www.ncdo.nl/themas/millenniumdoelen

Over ons

‘Bringing back the lost smile’. Daar doen wij het voor.

Stichting Grace Care Nederland is op 12 februari 2014 opgericht. Het doel van de stichting is het ondersteunen van de Indiase stichting Grace Care Movement die zich inzet voor straatkinderen in India.

De Nederlandse stichting is opgericht op initiatief van een aantal mensen die in de afgelopen drie jaar een bijdrage hebben geleverd aan het ZWO project ‘Grace Home India’ van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ in Hoevelaken. Grace Home is een weeshuis in Delhi wat onderdeel is van de Indiase stichting Grace Care Movement.

Doordat het project na een periode van drie jaar eind 2013 is beëindigd, is besloten om alle initiatieven die door lopen, onder te brengen in een Nederlandse stichting. Zo kunnen wij Pastor John, zijn vrouw Annie en de staf van Grace Care Movement blijven ondersteunen in hun belangrijke taak om ruim honderd weeskinderen in India een toekomst te geven.

Wie zijn wij?

Wij zijn een enthousiaste groep vrijwilligers waarvan de meesten zelf hebben ervaren hoe het leven in het weeshuis Grace Home er aan toegaat. Het team van de stichting Grace Care Nederland bestaat uit:

Mark van Beek (voorzitter)
Judith van Hoeijen (secretaris)
Pieter Meijer (penningmeester)
Nico de Gier (fondsen werving)
Hiske de Boer (social media)
Dicky van der Veer (algemeen)

 

Click to Enlarge
Contact

Contact

Neem contact op met de Stichting Grace Care Nederland

Wij komen graag in contact met personen en organisaties die belangstelling hebben in ons werk voor de straatkinderen van India. Wilt u ons steunen of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

U kunt op verschillende manieren bijdragen.

  1. Wordt sponsor van Grace Home - Door maandelijks een bedrag van € 30,- bij te dragen, zorgt u dat één kind in Grace Home de beschikking heeft over voeding, kleding en onderwijs. (Elk ander bedrag is meer dan welkom)
  2. Bouw mee aan het meisjesweeshuis - Mocht u willen bijdragen aan de bouw van het meisjesweeshuis, laat het ons weten. Doneren, projectbezoek, informatieavond, alles is bespreekbaar, veel is mogelijk!

Naam *

Email *

Bericht

* verplicht

Steun het meisjes huis