Missie

Missie

“Stichting Grace Care Nederland” biedt hulp aan Stichting Grace Care Movement in India. Grace Care Movement is opgericht door pastor John Kalathil. Samen met zijn vrouw Annie en hun staf helpen zij straatkinderen in India. Daarvoor trekken zij de slumps van Delhi in om deze kinderen te bezoeken, eten en schoon drinkwater te geven, eerste medische zorg te verlenen en hygiëne bij te brengen.

Er zijn echter kinderen die het alleen niet redden. Na toestemming van overheidsinstanties, overleg met eventuele familieleden, medische controles en behandelingen, kunnen zij worden opgenomen in “Grace Home” waar ze onderdak, kleding, voedsel, medische zorg en onderwijs krijgen. Basis- en middelbaar onderwijs volgen de kinderen binnen het Grace Home, voor beroepsonderwijs gaan jongeren naar een kostschool elders in het land.

Grace Home vervult daarnaast een belangrijke rol in en voor de plaatselijke gemeenschap. Kinderen kunnen in de shelters van Grace Home onderwijs krijgen. Voor volwassenen worden bijeenkomsten georganiseerd waarbij voorlichting wordt gegeven over hygiëne, voeding en gezondheid. Indien mogelijk wordt er kleding en voedsel verstrekt. Via het GIFT-project krijgen jonge vrouwen uit de omgeving naailes om kleding te leren maken. Na het behalen van hun diploma krijgen deze vrouwen een naaimachine waarmee zij hun eigen inkomsten genereren.

In Grace Home worden ruim honderd kinderen liefdevol verzorgd. Pastor Johns diepste verlangen is om zoveel mogelijk kinderen van India een betere toekomst te bieden. Zijn drive en ambitie is om in elke grote stad van India een Grace Home te realiseren en kinderen in zorgwekkende toestand een thuis te geven. Wij ondersteunen deze droom van pastor John en bieden op verschillende manieren steun.

Meisjes

De positie van meisjes is in India achtergesteld bij die van jongens. Het is voor meisjes niet eenvoudig om zelfstandig een positie binnen de maatschappij te verwerven, zeker als ze geen steun van familie krijgen. Pastor John geeft de meisjes een stevige basis in het onderwijs zodat ze een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen in de Indiase samenleving.
Oudere jongens en meisjes mogen in India niet gezamenlijk in een tehuis verblijven. Om deze reden is begonnen met de bouw van een tweede tehuis in Zuid-India wat wij van harte steunen. Het aangekochte land is groot genoeg om zelfvoorzienend te worden en eigen voedsel te verbouwen en vee te houden.

Onderwijs

Onderwijs is de sleutel voor een beter leven, dat geldt ook in India. De kinderen van Grace Home krijgen allemaal basis- en middelbaar onderwijs en daar is pastor John bijzonder trots op! Voor het beroepsonderwijs is een afzonderlijke begroting en een fonds opgezet: het Grace Care Education Fund (GCEF) van waaruit studiebeurzen voor vakopleidingen worden gefinancierd. Vanuit Nederland bieden we financiële ondersteuning voor dit fonds.

Continuïteit

Grace Care Movement India is geheel afhankelijk van giften en ontvangt geen bijdragen van de Indiase overheid. Naast giften uit Nederland ontvangt zij ook bijdragen uit India zelf en uit de US. Daar waar mogelijk ondersteunen wij het team van Pastor John in het vinden van partners en het opzetten van eigen inkomstenbronnen.

Om het Grace Home draaiende te houden, is 30 euro per kind per maand nodig. Voor enkele kinderen worden bijdragen ontvangen uit de eigen familie, voor de meeste kinderen is men afhankelijk van bijdragen door derden. We zetten ons in om in Nederland sponsors voor deze kinderen te vinden.

Partners & Vrienden

Diverse Nederlandse organisaties spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van Grace Care Movement in India. Wij zijn hen zeer dankbaar voor het terugbrengen van de ‘Lost Smile’ bij de straatkinderen die worden ondersteund door Grace Care Movement.

Protestante Gemeente ‘de Eshof’, Hoevelaken

De Eshof steunt elke drie jaar een project dat de nood in de wereld aanpakt. In de periode 2011-2013 zette de Eshof zich in voor Grace Home in India. De Eshof heeft met name bijgedragen aan de huisvesting (“Grace Home”) in Delhi. Niet alleen financieel maar ook door middel van reizen naar India kon jong en oud een steentje bijdragen aan dit project. Ook parochianen van de naastgelegen Paulus geloofsgemeenschap hebben actief bijgedragen aan het succes van dit project.

Voor meer informatie: www.pgdeeshof.nl.

Nationale Postcodeloterij

De Nationale Postcode Loterij is een Nederlandse loterij die fondsen werft om organisaties te steunen die werken aan een rechtvaardige en groene wereld. Met een omzet van 682 miljoen euro in 2016 is de Postcode Loterij de op één na grootste loterij van Nederland met ongeveer 2,8 miljoen deelnemers. De helft van de opbrengst is bestemd voor het goede doel. De verdeling van de opbrengst gaat naar vaste beneficiënten, eenmalige schenkingen en extra projecten. Wij hebben als Stichting Grace Care Nederland twee keer een mooie bijdrage van de Nationale Postcode Loterij mogen ontvangen waarmee de aankoop van grond voor een tweede tehuis in Coimbatore kon worden gerealiseerd.

Voor meer informatie: https://www.postcodeloterij.nl/.

Livingstone Werkvakanties

Livingstone organiseert werkvakanties waarbij ontmoeting en samenwerking centraal staan. Kleine groepen uit Nederland werken mee op een lokaal project en maken zo een cultuur van binnenuit mee. Door de vriendschap die ontstaat, kunnen deelnemers en de lokale bevolking daadwerkelijk iets voor elkaar betekenen. De afgelopen jaren zijn er door Livingstone ook werkvakanties georganiseerd naar Grace Home.

Voor meer informatie: http://www.livingstonereizen.nl/.

Bijdrage van particulieren

Een groeiende groep particulieren in Nederland maken maandelijks een bijdrage over, waarmee zij de ontwikkeling ondersteunen van een kind in Grace Home. Deze particulieren vormen een belangrijke vaste inkomstenbron waarvoor wij hen dankbaar zijn.

Mocht u ook een maandelijkse donatie van € 30,- willen doen, neemt u dan contact op met: info@gracecare.nl.

Over ons

Stichting Grace Care Nederland is op 12 februari 2014 opgericht op initiatief van een aantal mensen die in 2011-2013 een bijdrage hebben geleverd aan het project van de Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ in Hoevelaken. Het doel van de stichting is het ondersteunen van de Indiase stichting Grace Care Movement die zich inzet voor straatkinderen in India.

‘Bringing back the lost smile’. Daar doen wij het voor.

Wie zijn wij?

Wij zijn een enthousiaste groep vrijwilligers die zelf hebben ervaren hoe het leven in Grace Home er aan toegaat. Het team van de stichting Grace Care Nederland bestaat uit:
Mark van Beek (voorzitter)
Judith van Hoeijen (secretaris)
Pieter Meijer (penningmeester)
Nico de Gier (algemeen)
Dicky van der Veer (algemeen)
Ilse Siebrand (algemeen)

Wat doen we
Zo’n 25 gezinnen en particulieren dragen maandelijks bij als kindsponsor. Daarnaast ontvangen we periodieke en eenmalige giften van betrokkenen uit geheel Nederland waar onder particulieren, goede doelen en stichtingen. Aan het eind van ieder jaar organiseren we een oliebollenactie in Hoevelaken waarvan de netto opbrengst in zijn geheel naar Grace Care Movement gaat. Onze donateurs en belangstellenden ontvangen gemiddeld 3 keer per jaar een nieuwsbrief met actuele informatie uit India. In juni van elk jaar organiseren wij een high tea voor geïnteresseerden waar we meer informatie verstrekken, vragen beantwoorden en we rechtstreeks skypen met India. Deze high tea wordt door gemiddeld 40 personen bezocht.
Bestuursleden en genodigden bezoeken (voor eigen rekening uiteraard) het Grace Home een keer in de twee jaar. Hoewel de Indiase stichting onder streng toezicht staat, controleren wij ter plaatse de financiën met name met het oog op de besteding van de Nederlandse gelden. Beleid en benodigdheden worden besproken, er is contact met de kinderen (middels klassikale lesuren die we geven, activiteiten die we met ze doen) om de onderlinge contacten te verstevigen. Steeds opnieuw zijn we onder de indruk hoe daar alles reilt en zeilt en hoe gelukkig de kinderen zijn. Pastor John heeft het altijd over de “Grace-Care-family” en wat ons betreft zijn we ook een grote familie.

 

Click to Enlarge
Contact

Contact

Neem contact op met Stichting Grace Care Nederland

Wij komen graag in contact met personen en organisaties die belangstelling hebben in ons werk voor de straatkinderen van India. Wilt u ons steunen of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

Word sponsor van Grace Care! Door maandelijks een bedrag van € 30,- bij te dragen, zorgt u dat één kind in Grace Home de beschikking heeft over voeding, kleding en onderwijs. (Elk ander bedrag is meer dan welkom)

Doneren, projectbezoek, informatieavond, alles is bespreekbaar, veel is mogelijk!

Naam *

Email *

Bericht

* verplicht

Steun
Grace Care